نام تجهیزات

واحد تجهیز

تعداد

دستگاه H ساز و باکس ساز
دستگاه
5
دستگاه باکس ساز دروازه ای
دستگاه
1
گیوتین
دستگاه
4
پانج و گیوتین 7 کاره
دستگاه
2
راسته بر شش نازلهNC
دستگاه
4
برش هفت نازله CNC
دستگاه
1
جرثقیل سقفی
دستگاه
20
جرثقیل دروازه ای
دستگاه
4
لیفتراک
دستگاه
4
جرثقیل موبایل
دستگاه
2
اره نواری
دستگاه
3
دریل رادیال
دستگاه
8
دریل گرد بر اتوماتیک
دستگاه
50
دریل مغناطیسی
دستگاه
40
پانچ هیدرولیکی
دستگاه
3
برش برقی
دستگاه
30
جوش زیر پودری
دستگاه
15
جوش میکسCO2
دستگاه
100
رکتی فایر
دستگاه
200
سنگ و مینی سنگ
دستگاه
100
سنگ و مینی سنگ
دستگاه
100
تیفور و راجرز
دستگاه
20
مخزن 10 تنی مرکزی اکسیژن مایع
دستگاه
1
مخزن 10 تنی مرکزی گاز CO2
دستگاه
1
پرس ضربه ای
دستگاه
2
پمپ و کمپرسور باد
دستگاه
10
ایر لست رنگ امیزی
دستگاه
5
آون جوش کاری
دستگاه
50
دوربین توتال 407
دستگاه
5
دوربین تراز یاب
دستگاه
10
ست کامل ایمنی
دستگاه
200
پاراشوت
ست
50
تراکتور و کفی 10 متری
دستگاه
2
آچار بادی
دستگاه
40
آچار برقی
دستگاه
10
ترک متر مکانیکی
دستگاه
10
کانکس
دستگاه
40
کانتینر
دستگاه
10
دیزل ژنراتور
دستگاه
8
تاورکرین 10 و 12 و 16 تنی
دستگاه
3
جک هیدرولیک
دستگاه
20
آسانسور کارگاهی
دستگاه
2
دستگاه تست UT
دستگاه
2
دستگاه تست MT
دستگاه
2
دستگاه الکومتر
دستگاه
2
امکانات تست PT
دستگاه
به تعداد نیاز
تریلر
دستگاه
4