این شرکت جهت سرمایه گذاری در بورس، صنایع نفت و گاز، حمل و نقل و مسکن تاسیس گردیده است و از جمله پروژه های شاخص سرمایه گذاری شده تا کنون می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
•    پروژه برج تجاری، اداری پایتخت
•    پروژه برج تجاری – اداری آسمان
•    پروژه مجتمع تجاری فردوسی
•    پروژه خدمات رفاهی بهاران
•    پروژه برج مسکونی بهار نیاوران

 

;