دفتر مرکزی

تهران-نیاوران - کامرانیه شمالی، کوچه شیبانی، شیبانی غربی، پلاک 4

تلفن4-26155001 نمابر22284959

 info@aradgroup.org    پست الکترونیک

کارخانه

جاده قدیم قم-تهران کیلومتر 15 -شهرک صنعتی شکوهیه بلوار شهید کلاهدوز -کوچه چهارم

تلفن5-3343913-0253 نمابر3343916-0253 

factory@aradgroup.org        پست الکترونیک